Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
27.06.2014 Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово община Брезово”- ІІ-ри етап"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Техническа документация /изтегли архива в .RAR формат/
27.06.2014 Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на обект: “Благоустройство и озеленяване на УПИ І-2123 “Парк” в кв.62 по плана на с.Чоба, Община Брезово”"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Техническа документация /изтегли архива в .RAR формат/
27.06.2014 Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2014/2015 г. по утвърдени маршрутни разписания до училищата в населените места на Община Брезово"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Техническа документация /изтегли архива в .ZIP формат/
06.06.2014 Обществена поръчка с предмет: "доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано) през отоплителният сезон 2014/2015 г. Обектите, в които ще се доставя дизелово гориво за отопление (маркирано) са: В гр.Брезово: 1. Сгадата на Общинска администрация 2. Целодневна детска градина в гр.Брезово В с.Зелениково: ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 Приблизителното прогнозно общо количество дизелово гориво за отопление (маркирано) за сезон 2014/2015 год. се очаква да бъде до 40 000 литра."

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Техническа документация /изтегли архива в .RAR формат/

Техническа документация /изтегли архива в .RAR формат/

06.06.2014 Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на обект: „Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово община Брезово”- І-ви етап"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Техническа документация /изтегли архива в .RAR формат/

23.05.2014 Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план на Община Брезово."

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Техническа документация /изтегли архива в .ZIP формат/

12.05.2014 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 300 броя контейнери за събиране на битови отпадъци."

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Описание на обекта на доставката /изтегли в .PDF формат/
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Ценово предложение/изтегли в .DOC формат/
Декларации/изтегли в .PDF формат/
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Справки /изтегли в .PDF формат/
Технически спецификации /изтегли в .PDF формат/

12.05.2014 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци."

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Описание на обекта на доставката /изтегли в .PDF формат/
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Ценово предложение/изтегли в .PDF формат/
Декларации/изтегли в .PDF формат/
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Справки /изтегли в .PDF формат/
Технически спецификации /изтегли в .PDF формат/

12.05.2014 Обществена поръчка: "Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр. Брезово, с. Стрелци, с. Дрангово и с. Отец Кирилово, Община Брезово"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Указания и изисквания към участниците /изтегли в .PDF формат/
Количествено-стойностна сметка /изтегли в .XLS формат/
Приложение 1 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 2 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 3 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 4 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 6 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 7 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 8 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 9 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 11 /изтегли в .DOC формат/
Приложение 12 /изтегли в .DOC формат/

17.03.2014 Обществена поръчка: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.

01.04.2014 Обществена поръчка: Строителен надзор по време на строителството.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Указания и изисквания към участниците /изтегли в .PDF формат/
Списък с документи /изтегли в .PDF формат/ /изтегли в .DOC формат/

17.03.2014 Обществена поръчка: Ремонт на общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Декларация по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Декларация договори /изтегли в .PDF формат/
Декларация по чл. 28, ал. 5 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Методи за оценка на офертата /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Приложение №1 /към ценовото предложение по чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП/ /изтегли в .PDF формат/

20.02.2014 Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ ІІ - читалище, кв.62 по РП на с. Чоба, община Брезово”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана в страницата на АОП
Приложение 1 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 2 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 3 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 4 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 5 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 6 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 7 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 8 - Техническо предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение 9 - Ценова оферта /изтегли в .PDF формат/
Приложение 10 - Количествена сметка /изтегли в .PDF формат/
Приложение 11 - Административни сведения /изтегли в .PDF формат/
Приложение 12 - Договор /изтегли в .PDF формат/
Указания /изтегли в .PDF формат/

20.02.2014 Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда – читалище в УПИ I-233, читалище и озеленяване в кв.25 по ЗРП на с. Пъдарско, общ. Брезово”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана в страницата на АОП
Приложение 1 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 2 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 3 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 4 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 5 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 6 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 7 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 8 - Техническо предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение 9 - Ценова оферта /изтегли в .PDF формат/
Приложение 10 - Количествена сметка /изтегли в .PDF формат/
Приложение 11 - Административни сведения /изтегли в .PDF формат/
Приложение 12 - Договор /изтегли в .PDF формат/
Указания /изтегли в .PDF формат/

20.02.2014 Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ І-парк, кв.26 по ЗРП на гр.Брезово, Община Брезово”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана в страницата на АОП
Приложение 1 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 2 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 3 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 4 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 5 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 6 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 7 /изтегли в .PDF формат/
Приложение 8 - Техническо предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение 9 - Ценова оферта /изтегли в .PDF формат/
Приложение 10 - Количествена сметка /изтегли в .PDF формат/
Приложение 11 - Административни сведения /изтегли в .PDF формат/
Приложение 12 - Договор /изтегли в .PDF формат/
Указания /изтегли в .PDF формат/

18.02.2014 Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Чоба - Пловдив.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Описание на обекта на поръчката /изтегли в .PDF формат/
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение/изтегли в .PDF формат/
Декларации/изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика.pdf /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

08.10.2013 Обществена поръчка с предмет: избор на изпълнител/изпълнители за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, републиканските пътища в границите на гр.Брезово и уличната мрежа в община Брезово през оперативния сезон 2013/2014 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение/изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика.pdf /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

02.10.2013 Обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Брезово по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: Автобусна линия Сърнегор – Пловдив; 2. Обособена позиция № 2: Автобусна линия Тюркмен - Пловдив; 3. Обособена позиция № 3: Автобусна линия Свежен - Пловдив; 4. Обособена позиция № 4: Автобусна линия Чоба - Пловдив.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Описание на обекта на поръчката /изтегли в .PDF формат/
Декларации /изтегли в .PDF формат/
Ценова оферта /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика.pdf /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

12.08.2013 Обществена поръчка: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2013/2014 г. по утвърдени маршрутни разписания до училищата в населените места на община Брезово.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Указания към кандидатите /изтегли в .PDF формат/
Таблица за индивидуална оценка /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика.pdf /изтегли в .PDF формат/
Приложение към Предложение по чл.101б,ал.1,т.3 ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Схема на пътищата /изтегли в .PDF формат/

12.08.2013 Обществена поръчка: Предмет на настоящата поръчка е доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано) през отоплителният сезон 2013/2014 г. Обектите, в които ще се доставя дизелово гориво за отопление (маркирано) са: В гр.Брезово: 1. Сгадата на Общинска администрация 2. Целодневна детска градина в гр.Брезово В с.Зелениково: ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 Приблизителното прогнозно общо количество дизелово гориво за отопление (маркирано) за сезон 2013/2014 год. се очаква да бъде до 40 000 литра”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Декларации /изтегли в .PDF формат/
Описание предмета на доставката /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Технически спецификации /изтегли в .PDF формат/
Справки /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

27.06.2013 Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител/и за: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”

Възложител: ОБЩИНА БРЕЗОВО
Номер: 00362-2013-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител/и за : „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Отворена

Съдържание
544461 Решение
544472 Обявление за обществена поръчка


15.03.2013 Обществена поръчка "Ремонт на Общинска пътна мрежа, републиканската пътна мреца в регулацията на гр. Брезово и уличната мрежа на територията на Община Брезово през 2013 год.”

Обществена поръчка с предмет на договора:
"Ремонт на Общинска пътна мрежа, републиканската пътна мреца в регулацията на гр. Брезово и уличната мрежа на територията на Община Брезово през 2013 год.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана /изтегли в .PDF формат/)
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение №1 към ценово предложение - единични цени /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

30.01.2013 Обществена поръчка "Доставка на автовишка втора употреба с изолиращ кош за нуждите на Община Брезово"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

19.12.2012 Обществена поръчка "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Община Брезово"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Линк към сайта на Агенция по обществени поръчки

- Документация за провеждане на открита процедура за услуга по ЗОП за "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Община Брезово"

- Уточнение за допусната техническа грешка в документацията за ОП
- Разяснение 1 във връзка с получение запитвания по документацията за ОП "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Община Брезово"
- Разяснение 2 във връзка с получение запитвания по документацията за ОП "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от територията на Община Брезово"

19.07.2012 Обществена поръчка "Допълнително водоснабдяване на с. Свежен, Община Брезово - ІІ-ри етап”

Обществена поръчка с предмет на договора:
“Допълнително водоснабдяване на с.Свежен, Община Брезово - ІІ-ри етап”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана /изтегли в .PDF формат/)
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение №1 към ценово предложение - единични цени /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

09.10.2012

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител/изпълнители за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, републиканските пътища в границите на гр.Брезово и уличната мрежа в община Брезово през оперативния сезон 2012/2013 год..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана /изтегли в .PDF формат/)
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

10.08.2012

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител/изпълнители за превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2012/2013 г. по утвърдени маршрутни разписания да училищата на община Брезово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана #9004991 (в сайта на Агенция по обществени поръчки)
Указания към кандидатите /изтегли в .PDF формат/
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Таблица за индивидуална оценка /изтегли в .PDF формат/
Маршрути /изтегли в .PDF формат/

10.08.2012

Обществената поръчка включва : Доставка на обзавеждане и оборудване в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Стрелци. Обзавеждането и оборудването по видове и количества са дадени в образеца на Ценово предложение публикуван в сайта на Община Брезово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана #9004990 (в сайта на Агенция по обществени поръчки)
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

19.07.2012

Обществена поръчка с предмет на договора:
“РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В с.СТРЕЛЦИ, ОБЩИНА БРЕЗОВО.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана #9004107 (в сайта на Агенция по обществени поръчки)
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение №1 към ценово предложение - единични цени /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

12.04.2012

Обществена поръчка с предмет на договора:
“РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 ГОД.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана #9000930 (в сайта на Агенция по обществени поръчки) /изтегли в .PDF формат/
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение №1 към ценово предложение - единични цени /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/
Налични улични осветителни тела в селищата на Обшина Брезово /изтегли в .PDF формат/

10.04.2012

Обществена поръчка с предмет на договора:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 ГОД.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана #9000820 (в сайта на Агенция по обществени поръчки) /изтегли в .PDF формат/
Проект на договор /изтегли в .PDF формат/
Образец ценово предложение /изтегли в .PDF формат/
Приложение №1 към ценово предложение - единични цени /изтегли в .PDF формат/
Показатели, тежести, методика /изтегли в .PDF формат/
Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б,ал.1,т.3 от ЗОП /изтегли в .PDF формат/

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |