Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Телефон

E-mail

Кмет на община Христо Николов Енков
03191 / 2250 kmet@brezovo.bg
Зам. кмет Иван Тачев 03191 / 2264 zam.kmet@brezovo.bg
Зам. кмет Петър Петров 03191 / 2749 zam_kmet@brezovo.bg
Секретар Стойна Манова Малешкова 03191 / 2252 secretary@brezovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор Иван Стоев Баръмски 03191 / 2377 director.global@brezovo.bg

Отдел „Счетоводен”

Главен счетоводител Филип Георгиев 03191 / 2370
Старши счетоводител Тодорка Ангелова Колева Стойка Тодорова 03191 / 2749
Старши счетоводител Иванка Методиева Гиндузова 03191 / 2258

Отдел „СИРО”

Екология Пламен Изамски
Петя Муевска
03191 / 2339

„Общинска обственост и транспортни схеми”

Петя Танева Иванова 03191 / 2339 petia.ivanova@brezovo.bg
„Земеделие, гори, разрешителни затърговска дейност” Донка Петрова Калпошанова 03191 / 2339

Сектор „Местни приходи”

Старши специалист Пенка Иванова Паунова 03191 / 2368
Старши специалист Бънка Тошева 03191 / 2368

„Финансов контрольор” и „Човешкиресурси”

Финансов контрольор Венета Георгиева Иванова 03191 / 2258 veneta.ivanova@brezovo.bg

„Образование и култура”

Гл.специалист Антония Иванова Стоянова 03191 / 2529 kultura@brezovo.bg

„Технически секретар”

Технически сътрудник Недялка Енчева Маринска

тел:03191/3010
факс:03191/2031

teh.secretary@brezovo.bg

„Деловодство”

Специалист Деница Чучулигова

тел: 03191/2251
факс:03191/2031

„Гражданска защита и ОМП”

Специалист Радко Илиев Гиндузов 03191 / 2570

„Каса”

Старши специалист Иванка Любенова Илиева 03191 / 2251

Общинска служба ”Социални услуги”

Ръководител Станка Костанева 03151 / 2751
Охрана 03191 / 2233
Дежурни в ОбСС 03191 / 2769
Шофьори 03191 / 2744
Рехабилитационен център Борис Стоев 03191 / 2751

ДИРЕКЦИЯ„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор инж. Борис Стоянов Гърков 03191 / 2708 director.special@brezovo.bg

ОТДЕЛ „ГРАО”

Началник Отдел Пенка Станева Парпулова 03191 / 2253 aion@brezovo.bg

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

„Кадастър и строителство”, „Скици и удостоверения за имоти”, „Подробни-устройствени планове”

Старши специалист Мария Иванова-Ганева 0886962280
Старши специалист Добринка Донева 03191 / 2319

ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ , КССИ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Старши специалист Слава Иванова Делгянска 03191 / 2298
Старши вътрешен одитор 03191 / 2101 odit@brezovo.bg
Главен архитект арх. Радка Стефанова 03191 / 2298
Юристконсулт

Специалист туризъм

ТИЦ - гр. Брезово Радко Шопов 0878399001 tourist.info@brezovo.bg
ТИЦ - гр. Брезово Мирена Чоновска 087 7474760 tourist.info@brezovo.bg
Архитектурно-исторически резерват с. Свежен Елка Генова 0879898908 air.svezhen@brezovo.bg

Връзки с обществеността

Старши специалист Теодора Чучулигова 0878363674 pr@brezovo.bg

Проекти

Специалист "Програми и Проекти" Кристина Шопова 0889555942 proekti@brezovo.bg

ОБС

Старши специалист ОБС Рени Стоянова 0878164111 obs@brezovo.bg

Кметове на кметства

Кмет на кметство Стрелци Нешо Славов Георгиев 031995/221 strelci@brezovo.bg
Кмет на с. Дрангово Ганка Димитрова Минчева 03196/2221 drangovo@brezovo.bg
Кмет на с. Чоба Йордан Михайлов Михайлов 031998/221 choba@brezovo.bg
Кмет на с. Пъдарско Мария Петкова Вълева 031992/221 padarsko@brezovo.bg
Кмет на с. Борец Иван Димитров Караджов 03193/2221 borec@brezovo.bg

Кметски наместници по села

Кметски наместник на с. Бабек Анка Божкова 03192/2221 babek@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Върбен Йордан Христев 03190/2221 varben@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Зелениково Елена Пипева 03194/2221 zelenikovo@abv.bg
Кметски наместник на с. Златосел Невена Хаджиева 031997/221 zlatosel@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Отец Кирилово Калинка Кохчиева 03196/2421 Otec_kirilovo@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Розовец Иванка Апостолова 03195/2222 rozovec@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Свежен Галина Христева 031996/221 svejen@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Сърнегор Стефан Цанчев 031993/221 sarnegor@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Тюркмен Стоян Стоянов 03197/2221 turkmen@brezovo.bg
Кметски наместник на с. Чехларе Манол Марински 03198/2321 chehlare@brezovo.bg
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |