Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Общината заема южните склонове на Сърнена Средна гора и попада в преходно- континенталната климатична област. Пролетта започва рано, което оказваблагоприятно въздействие на развитието на земеделските култури.
Почвената покривка, съчетана с благоприятните климатични условия благоприятства развитието на горска растителност – бук, дъб, габър, тополи. Тук се срещат повече от 200 вида билки и диворастящи плодове. Районът е особено подходящ за отглеждане на лозя, етерично маслени култури и най- вече на маслодайната роза. Производството на розово масло е основен поминък на голяма част от населението.
Обработваемата земя е 266, 437 дка. , от която около 35 000 дка. е засадена с трайни насаждения.
В общината няма големи реки. Подпочвените води са ниски и това създава затруднение при поливното земеделие. За решаването на този проблем в общината са изградени  повече от 80 микроязовира.

 

 

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |