Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
27.09.2021 г. | Заповед на министъра на отбраната за Обявяване на длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски"
27.09.2021 г. | Предимства на приетите във военните формирования резервисти на служба в доброволния резерв
13.07.2021 г. | Съобщение - конкурс
24.01.2011 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години , за устройване на магазин за хранителни и промишлени стоки , общински недвижим имот представляващ едноетажна сграда- метален павилион –сглобяема конструкция с площ от 49 кв.м. , построена в УПИ І-„Стопански дейности”, кв.14 от действащия план на с.Отец Кирилово
15.10.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5/пет/ години с цел устройване на фризьорски салон общински недвижими имоти – публична общинска собственост , представляващ – терен с площ 30 кв.м.
21.07.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижими имоти
03.05.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 3 /три/ години на общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №203014 от КВС на с.Розовец, НТП:нива с площ 4,598 дка, местност „Курталан бялата гн”, VІ категория, за извършване на ловно-стопански мероприятия
03.05.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижими имоти – публична общинска собственост представляващи язовири и водоеми.
26.04.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне за ползване под наем за срок от 5/пет/години на общински недвижим имот –публична общинска собственост , представляващ помещение с площ 25.05 кв.м, намиращо се на І етаж, във фоаето на училищна сграда, построена в УПИ ІІІ-1255 „Училище”, кв.57 от плана на гр.Брезово с цел устройване на книжарница

11.11.2009 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне за ползване под наем за срок от 5/пет/години на общински язовири и водоеми, който ще се проведе на 16.12.2009 год. от 13.30 часа в сградата на община Брезово, заседателната зала, ІV етаж
12.08.2009 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне за ползване под наем за срок от 5/пет/ години , за устройване на магазин за хранителни и промишлени стоки и кафе-аператив , общински недвижим имот – частна общинска собственост представляващ помещения с обща площ 48.40 кв.м
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |