Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

24.01.2011 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години , за устройване на магазин за хранителни и промишлени стоки , общински недвижим имот представляващ едноетажна сграда- метален павилион –сглобяема конструкция с площ от 49 кв.м. , построена в УПИ І-„Стопански дейности”, кв.14 от действащия план на с.Отец Кирилово
15.10.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5/пет/ години с цел устройване на фризьорски салон общински недвижими имоти – публична общинска собственост , представляващ – терен с площ 30 кв.м.
21.07.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижими имоти
03.05.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 3 /три/ години на общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №203014 от КВС на с.Розовец, НТП:нива с площ 4,598 дка, местност „Курталан бялата гн”, VІ категория, за извършване на ловно-стопански мероприятия
03.05.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижими имоти – публична общинска собственост представляващи язовири и водоеми.
26.04.2010 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне за ползване под наем за срок от 5/пет/години на общински недвижим имот –публична общинска собственост , представляващ помещение с площ 25.05 кв.м, намиращо се на І етаж, във фоаето на училищна сграда, построена в УПИ ІІІ-1255 „Училище”, кв.57 от плана на гр.Брезово с цел устройване на книжарница

11.11.2009 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне за ползване под наем за срок от 5/пет/години на общински язовири и водоеми, който ще се проведе на 16.12.2009 год. от 13.30 часа в сградата на община Брезово, заседателната зала, ІV етаж
12.08.2009 г. | Публично оповестен конкурс за предоставяне за ползване под наем за срок от 5/пет/ години , за устройване на магазин за хранителни и промишлени стоки и кафе-аператив , общински недвижим имот – частна общинска собственост представляващ помещения с обща площ 48.40 кв.м
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |