Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 28.06.2018 г. /четвъртък/, от 14.00 часа
41-во редовно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на общината, при следния
Проект!
Дневен ред:


1. План за работата на общинския съвет през второто полугодие на 2018 г.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Докладни записки.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседания на Постоянните комисии в Общински съвет ще се проведат на 21.06.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината.


Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.


инж. Стоян Минчев,
Председател на ОбС – Брезовогр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |