Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007


Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Изх.№ 178/15.12.2017г.


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 28.12.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа
33-то редовно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на общината, при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Приемане на Програма за работа на Общински съвет –Брезово през първото полугодие на 2018 г.
2. Приемане на План-сметка за 2018 г. за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
3. Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи за 2017г.
4. Приемане на Календар на културните прояви, чествания и годишнини в община Брезово за 2018 година.
5. Докладни.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседания на Постоянните комисии в Общински съвет ще се проведат на 21.12.2017 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината.


Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.


инж. Стоян Минчев,
Председател на ОбС – Брезово

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |