Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
изх.№ 210/18.05.2018г.

До……………………..


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 31.05.2018 г. /четвъртък/, от 14.00 часа
39-то редовно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на общината, при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Отчет за работата на служителите от ПУ гр.Брезово по опазване на обществения ред на територията на община Брезово през 2017г.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово.
3. Одобряване на доклад за междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020г.
4. Приемане на план за действие /2018-2020 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход.
5. Докладни записки.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Заседания на Постоянните комисии в Общински съвет ще се проведат на 23.05.2018 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината.Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.


инж. Стоян Минчев,
Председател на ОбС – Брезовогр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |