Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВизх.№ 17/18.03.2019г.


До ………………………


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 21.03.2019 г. /четвъртък/, от 14.00 часа
54-то извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в залата на общината в гр.Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Докладна записка относно: Преразглеждане на решение № 475 - в частта му по т.2., б.”и” взето с протокол №53 от 28.02.2019 г. на общински съвет Брезово, относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено до второ дете през бюджетната 2019г.


Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.Аргир Вълчев, Председател на ОбС – Брезово


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВизх.№ 18/18.03.2019г.


До ………………………


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 28.03.2019 г. /четвъртък/, от 14.00 часа
55-то редовно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в залата на общината в гр.Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Информация за дейността на РУ „Полиция” - Раковски по опазване на обществения ред на територията на Община Брезово през 2018 г.
2. Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. през 2018 г.
3. Приемане на План за социалните услуги за 2020г.
4. Докладни записки.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка: Заседанията на Постоянните комисии при общински съвет – Брезово, ще се проведат на 21.03.2019 г. /четвъртък от 14.15 часа в заседателната зала на общината, ет.IV.

Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.


Аргир Вълчев, Председател на ОбС – Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |