Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


изх.№ 38/16.05.2019г.


До ………………………


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 23.05.2019 г. /четвъртък/, от 14.00 часа
58-мо извънредно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство с.Дрангово”.

Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.Аргир Вълчев, Председател на ОбС – Брезово


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


изх.№ 39/16.05.2019г.


До ………………………


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 30.05.2019 г. /четвъртък/, от 14.00 часа
59-то редовно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии собственост на община Брезово, Приета с решение №52, взето с протокол №7 от 31.01.2012 г.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинския жилищен фонд, Приета с решение №275, взето с протокол №18 от 08.09.2005 г., изм. и доп. и решение №542 на Общински съвет Брезово, взето с протокол №39/31.07.2014 г., изм. и доп. с решение №472, взето с протокол №53/28.02.2019 г.
3. Докладни записки.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Забележка: Заседания на Постоянните комисии ще се проведат на 23.05.2019 г. /четвъртък/ от 14.15 часа в заседателната зала на Общината в гр.Брезово, IV етаж.

Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.


Аргир Вълчев: Председател на ОбС – Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |