Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


изх.№104 /16.12.2019г.


До ………………….


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА се,
СВИКВАМ:

на 27.12.2019 г. /петък /, от 14.00 часа
3-то заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:


1. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2020 г.
Докл.: Председателят на ОбС
2. Приемане на План-сметка за 2020 година за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
3. Вземане на решение за извършване на вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи за 2019 г.
4. Приемане на Календар на културните прояви, чествания и годишнини в община Брезово за 2020 г.
Докл.: Кметът на общината
5. Докладни записки.
Забележка! На 20.12.2019 г. /петък/ от 14.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе заседание на ПКомисии при Общински съвет – Брезово.


Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/
Аргир Вълчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |