Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВизх.№ 77/27.08.2019г.


До ………………………


П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, т.9 от ПОДОСНКВОА,
СВИКВАМ:

на 09.09.2019 г. /понеделник/, от 16.00 часа
65-то редовно заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.IV при следния
Проект!
Дневен ред:

1. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2018 г.
2. Информация за готовността на общинските училища и детски градини за започване на новата учебна година 2019/2020 година.
3. Утвърждаване брой и пълняемостта на паралелките под норматив в общинските училища и броя на групите и средната месечна посещаемост в ДГ за учебната 2019/2020 г.
4. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Брезово през 2020 г.
5. Докладни записки.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка: Заседания на Постоянните комисии ще се проведат на 05.09.2019 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общината в гр.Брезово, IV етаж.

Поканват се общинските съветници, кметове, км.наместници, както и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на Общински съвет.


Аргир Вълчев, Председател на ОбС – Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |