Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Untitled Document

Община „Марица” спечели проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

Проект на Община „Марица” е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос I. Добро управление, подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация. Името на проекта е: „Ефективна, прозрачна и почтена община”.
На 29.04.2009г. бе подписан Договорът за безвъзмездна помощ между Министерството на държавната администрация и административната реформа и Бенефициентът по проекта Община „Марица”. Партньор по проекта е Община Брезово.
Целта на проекта е постигане на прозрачност и отчетност в общините „Марица” и Брезово и подобряване на механизмите за контрол върху дейностите им.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ одобрена за финансиране от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Административен капацитет” е 513 214 лева.
Ръководител на проекта е д-р Яна Очева, продължителността му е 12 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Харта на клиента на административни услуги

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |