Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Програма за работа на Общински съвет – Брезово през първото полугодие на 2020 година

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово.
2. Програма за управление на кмета на община Брезово за мандат 2019-2023 г.
3. Приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за срока на мандат 2019-2023 г. 4. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС приети за ІІ-то полугодие на 2019г.
5. Докладни записки.
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г.
2. Приемане на бюджета и инвестиционната програма на община Брезово за 2020г.
1. Информация за работата на Общинска администрация през 2019 г.
2. Отчет за работата на ОКБППМН за 2019г.
3. Докладни записки.
4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. през 2019 г.
2. Отчет-анализ за дейността на РУ „Полиция” -Раковски по опазване на обществения ред на територията на Община Брезово през 2019 г.
3. Приемане на План за социалните услуги за 2021г.
4. Докладни записки.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.
2. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Брезово за периода 2020 г.
3. Приемане на годишен план за младежта за 2020 г.
4. Докладни записки. 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Информация за дейността на читалищата на територията на община Брезово през 2019 г.
2. Докладни записки.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. План за работата на общинския съвет през второто полугодие на 2019 г.
2. Приемане на отчет по бюджета на община Брезово за 2019г.
3. Отчет на Комисията за обществен ред, сигурност и безопасност на движението на община Брезово.
4. Докладни записки.
5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председателят на Общински съвет ще има приемна всеки вторник от 10.00 до 14.00 часа.


На основание чл.15, т.15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Брезово за приложение на ЗМСМА, общинските съветници определят и участват в приемни по график с населението на община. Ежемесечно до първо число на месеца общинския съветник следва да заяви провеждане на срещи с населението на общината. Срок Постоянен.

27.12.2019 г. Общински съвет
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |