Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. БРЕЗОВОСУ „Христо Смирненски"е средищно училище. В него се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Училището предлага засилено и профилирано обучение в областта на информационните технологии, икономика и английски език. През последните няколко години училището работи по множество проекти с различни фондации и неправителствени организации. Целта на всички тях е създаване на по-добри условия за обучение и реализация на учениците, развиване на умения за работа в екип, взаимопомощ, разбирателство, междунационална, междукултурна и междурелигиозна толерантност.
Адрес: 4160 гр.Брезово, общ.Брезово,обл.Пловдив,ул."В.Коларов" № 1
Телефон: 03191/2232; 03191/2703; 03191/2332
E-mail: sou_brezovo©abv.bg

Уеб сайт:http://sou-brezovo.org

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“ – ГР. БРЕЗОВОПрофесионална гимназия „Златю Бояджиев“ е единственото професионално училище на територията на община Брезово – дели една сграда със средното училище в гр. Брезово. Девиз на гимназията: „Европейски стил в образованието”. Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователна и професионална подготовка в професионални направления: „Монтьор на селскостопанска техника” и „Готвач”. От няколко години се наблюдава повишаване броя на учениците в дневна,задочна и самостоятелна форма на обучение,което показва засилен интерес към средното образование.
Адрес: 4160 гр.Брезово общ.Брезово,обл.Пловдив, ул. "Васил Коларов" №1
Телефон: Директор: 031912349 Деловодство: Тел. 03191/2144
GSM 0893634314
GSM 0893634313
E-mail: pg_zl.boiadgiev©abv.bg

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. СТРЕЛЦИУчилището е средищно, като учениците се обучават в дневна форма от първи до седми клас. Разполага с добре оборудван компютърен кабинет с мултимедия. Отвън има площадка със съоръжения за фитнес. Учениците са обхванати в целодневна организация на обучение. Предоставя им се подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик чрез допълнително обучение по предмети и извънкласни занимания.
Адрес: с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив
Телефон: 0879511709
Е-mail: oystrelci©abv.bg

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. БОРЕЦВ училището се обучават в дневна форма на обучение деца от първи до четвърти клас. В целодневната организация са обхванативсички ученици. В училището се предоставя подходяща образователна среда за деца в полудневна подготвителна група. Оборудвана е зала за игротека, в която се провеждат занимания по интереси и училищни празници.
Адрес: с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив
Телефон: 0879923972
Е-mail: kiril_metodii_borec©abv.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ – ГР. БРЕЗОВОДетска градина „Вела Благоева“ е средищна детска градина“, разположена в две сгради – основна – масивна и по-малка – допълнителна, които отговарят на всички изисквания за нормално протичане на учебно-възпитателния процес, за игри и отдих на децата.В обширния двор за всяка възрастова група има обособени външни площадки за игра и пясъчници. Осигурени са възможности за включване на децата в допълнителни форми на обучение – английски език и народни танци. 95% от подлежащите на предучилищно образование в общината са обхванати в подготвителните групи на детската градина.

Адрес: гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Вела Благоева“ № 1
Телефон: 03191/2335
Е-mail: cdg_velablagoeva©abv.bg

ДЕТСКА ГРАДИНА „РОЗА“ – С. БОРЕЦ
В детска градина „Роза“ – с. Борец функционира една сборна група за деца от 2 до 5 години. Сградата на детската градина се намира в двора на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ и е оборудвана със съвременни съоръжения за игра навън. Петгодишните деца получават добра подготовка и след приключване на учебната година продължават обучението си в предучилищна полудневна група към училището.
Адрес: с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив
Телефон: 03193/2267
Е-mail: cdgroza©abv.bg

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |