Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

01. 03.2019

Поздрав

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,


В историята на България има много събития и дати, които са поставили основата на националното ни самочувствие като българи. От 3-ти март 1878 година, българският народ живее своя втори живот. След петвековно робство, бунтове и въстания нашата Родина, България, е свободна. В историята няма друга такава дата, която да събира в едно родолюбието, възторга и преклонението пред нашите освободители.
Тази година отбелязваме 141 години от Освобождението на България. И с благодарност си спомняме за героите от Априлското въстание, Шипченската епопея и всички онези, които дадоха живота си за свободата на Родината. Пред тях ние поднасяме своята дълбока почит. На 3-ти март с гордост можем да кажем, че всички ние продължаваме да носим непримиримия дух на предците си. И нека не само на 3-ти март си спомняме за силния дух на българите, но винаги да носим в себе си историята на своя народ! Една история на Велика нация с дълбоки корени.
Дълбок поклон пред героите дали живота си, за да бъдем свободни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ИНЖ. СТОЯН МИНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

27. 02.2019

Честване на 3-ти март

26. 02.2019

Съобщение

От 25.02.2019 г., е възможно плащането на дължимите към Община Брезово данъци и такса битови отпадъци за 2019 година.
Плащането може да се извърши на касата в общинска администрация, в клоновете на Български пощи, в офисите на ИзиПей, чрез директен дебит по сметка в Банка ДСК, както и чрез превод по банкова сметка:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF
Банка ДСК Клон Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
25. 02.2019

Обявление

В изпълнение на чл.128,ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/ на УПИ VII-172 и УПИ VIII-173 в кв.20 по регулационния план на с.Борец, община Брезово.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.

25.02.2019 г.
19. 02.2019

Становище на Директора на РИОСВ с №ПВ-2-II/2019 г.

Становище на Директора на РИОСВ с №ПВ-2-II/2019 г. за съгласуване на: Общ устройствен план на Община Брезово с Възложител: Община Брезово

Становище /.PDF формат/
Go to page   <<        >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |