Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007


Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
06. 06.2017

Наредба за изменение и допълнение на наредба за рекламна дейност на територията на Община Брезово

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок до 07 юли 2017 г., Община Брезово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: oba@brezovo.bg или в деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25.

Пълен текст към наредбата /.PDF формат/
05. 06.2017

Празник на слънцето в най-дългия ден на годината05. 06.2017

График за приемни дни на общинските съветници от Общински съвет – Брезово

с. Златосел
На 06.06.2017г. /вторник/ от 18.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветници: Милко Сарафов, Василка Запрянова

с. Отец Кирилово
На 07.06.2017г. /сряда/ от 18.30 часа в сградата на кметството.
Общински съветници: Милко Сарафов, Василка Запрянова

с. Розовец
На 07.06.2017г. /сряда/ от 18.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветници: Аргир Вълчев, Гергана Гледачева

с. Борец
На 08.06.2017г. /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветници: Теодора Чучулигова, Дияна Банова

с. Стрелци
На 08.06.2017г. /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на кметството.
Общински съветници: Иван Стайков, Нина Пенева
02. 06.2017

Брезово вече е част от платформата “iLoveBulgaria”

Община Брезово стана част от новата платформа „iLoveBulgaria”, създадена в партньорство с Министерството на туризма.

Чрез интерактивната карта на iLoveBulgaria са показани снимки и видеа от емблематични български паметници и светилища на територията на община Брезово.

„iLoveBulgaria” е част от международната платформа „iLove”, разработена в Англия.

Със средствата на най-модерните технологии и концепции в маркетинга и електронната търговия и партньорството между фирми, местна власт и Министерството на туризма мобилното приложение допринася за по-доброто качество на предлаганите услуги. Потребителите могат да се информират както за забележителностите в дадена страна, така и за специалните предложения на местния бизнес.

Присъединете се към най-новата интерактивна платформа на България като свалите приложението ILoveBulgaria на своя телефон:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.loyalty
iOS: itunes.apple.com/us/app/ilovebulgaria/id1134621980
30. 05.2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини в община Брезово


Приета с решение Приета с р-е №120, п-л №13/2016 г.
Приета с р-е №229, п-л №23 от 25.05.2017г.

§ 1. В заглавието на нормативния документ след думата „Наредба“ добавя „№5“.

§ 2. В Чл.19 се правят следните изменения:
1. В ал.2,
а) в т. 4 думите “..и след представяне на документ за платена такса от предходната детска градина. Липсата на такъв документ е основание детето да не бъде записано“ се заличават.
б) т.7 се отменя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Родителите на децата, записани в детските градини, заплащат месечна такса до 10-то число на следващия месец, съгласно Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово, област Пловдив.
§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини в община Брезово, област Пловдив е приета с решение № …../………2017 г. и влиза в сила от датата на приемането и от Общинския съвет.

Наредбата е приета на заседание на общинския съвет, проведено на 23.05.2017г., протокол №23, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Пълен текст на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, преместване и отписване на деца в общинските детски градини /.PDF формат/
Отиди на страница   <<        >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |