Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007


Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
06. 11.2017

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Характеристики на инвестиционното предложение:
„Угояване на 760 за един цикъл броя патици за втлъстен черен дроб ”в поземлен имот № 000575 по КВС на с.Стрелци, община Брезово, област Пловдив, м. Друма

Пълен текст на документа /.PDF формат/
06. 11.2017

Заповед №748 от 06.11.2017 г. на кмета на общината

Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно надаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в в обект № Бр-1705.

Пълен текст на заповедта /.PDF /
31. 10.2017

Поздравителен адрес

24. 10.2017

Заповед № Г- 712 / 24.10.2017 г.

На основание чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 50, т. 4, чл. 65 във връзка чл. 53, ал. 2, във връзка чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график,

О Т К Р И В А М:

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на Община Брезово на територията на общината


Документация:
Заповед
Образец 1 - заявление за участие
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7 - ценова оферта
Условия за участие продажба на корен Бр-1302
24. 10.2017

Заповед № 708/24.10.2017

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с организираното събиране, транспортиране и обезвреждане в депа на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от територията на Община Брезово, област ПловдивО П Р Е Д Е Л Я М :


І. Границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ през 2018 г., а именно събирането, транспортирането и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места , както следва:

I.1. По населени места от територията на общината границите на услугите са следните:

1. За гр.Брезово в строителните граници на населеното място.

1.1. Всички фирми, ползващи услугата в или извън регулацията на населеното место: “Брезово” АД , Газстанция “Братан” ООД , Фуражен цех в Източен стопански двор : “ ВИП – ЕМ ” ЕООД и ” МИЗ ” ЕООД /отглеждане на патици/, ЕТ “Иван Муевски”, ЕТ “Неделчо Сарабеев”, ”Джонсън – Агро“ ЕООД / складове за зърно /,”Натурал Стоунс БГ” ЕООД /обработка на скални материали /, фирма „ИЛТА” /дърводобив/, ”Средногорец Агро“ ООД , ”Садина плант “, “Геома – Г” ЕООД и “Дагон – фиш“ ЕООД /земеделска земя и сгради под язовир „Ай тепе „/, ”Даун Криейтърс” АД, ”Фруктлогистик” ЕООД, както и всички търговски обекти- магазини, кафе-аперативи, заведения за хранене.
Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване – един път седмично.

Прочети още...
Отиди на страница   <<        >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |