Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ПонВтСрЧетПетСъбНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

26. 02.2018

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 23.01.2018г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово в обявения срок по чл.26, ал.4 от ЗНА в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: obs@brezovo.bg, oba@brezovo.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

Съгласувал,
инж. Иван Баръмски – Секретар на община

Изготвил,
Недялка Маринска – технически сътрудник

Дата: 26.02.2018г.
23. 02.2018

Обявление

В изпълнение на чл.128,ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщаваме на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово: Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ІІІ-4, УПИ ХІІ-4, УПИ ІV-5 и УПИ ХІ-5 в кв.1 по регулационния план на с.Тюркмен, община Брезово, като се образува УПИ ІІІ-4,5-винарска изба и хотел.

Проектът за подробен устройствен план е на разположение за разглеждане в техническата служба на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.


Инж. РАДНЬО МАНОЛОВ:
Кмет на Община Брезово
19. 02.2018

ОБЯВА за провеждане на публични търгове

Обява за провеждане на публични търгове /.PDF формат/
12. 02.2018

Информационна среща

06. 02.2018

Помогнете в името на живота!

Отиди на страница   <<        >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |