Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

06. 01.2020

Решение № 2730 от 19.12.2019 г. на Административен съд - Пловдив

Решение № 2730 от 19.12.2019 г. на Административен съд - Пловдив
30. 12.2019

Справка

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА


За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово,
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово, са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 27.11.2019г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово, в обявения срок по чл.26, ал.4 от ЗНА в деловодството на Общинска администрация Брезово и на e-mail: obs©brezovo.bg, oba©brezovo.bg, не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.

Съгласувал,
Стойна Малешкова – Секретар на община


Изготвил,
Недялка Маринска – технически сътрудникДата: 30.12.2019 г.
27. 12.2019

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с годишно приключване, касово плащане на местни данъци и такса битови отпадъци
ще бъде възможно

до 14.00 часа на 30.12.2019 г.


Касови плащания ще се приемат

от 13.00 часа на 02.01.2020 г.
Go to page   <<        >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |