Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.

НОВ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ

Информацията на този сайт е актуална до 01.03.2023 г.
ВРЪЗКА КЪМ НОВИЯ ФЕДЕРИРАН ПОРТАЛ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
27.02.2023
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2023 ГОДИНА


24.02.2023
Общински план за действие за периода 2021-2023 г.


10.03.2022
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР С НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2022 ГОДИНА


21.06.2022
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2021-2027г./ ПРЕЗ 2021 Г.


21.06.2022
Приложение 1.1. ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ“БРЕЗОВО – БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПРЕЗ 2021 Г.


19.04.2021
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2020 Г.


01.04.2021
План за интегрирано развитие на община Брезово (2021 -2027)


05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащането става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Добре дошли в Брезово
Населени места в общината
География
История
Култура
Спорт
Религия
31. 01.2023

Съобщение - Заповед № РД-01-118 от 30.01.2023 г.

Заповед № РД-01-118 от 30.01.2023 г. на директора на РЗИ – Пловдив за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 01.02.2023 г. до 10.02.2023г.

Уважаеми жители на Община Брезово, моля да се запознаете със Заповед № РД-01-118 от 30.01.2023 г. на Директора на РЗИ-Пловдив с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 01.02.2023 г. до 10.02.2023г.

От общинска администрация
Пълният текст на документите може да изтеглите от ТУК!


31. 01.2023

Обявление за ПУП-ПП

24. 01.2023

Аджарско четириевангелие от 1652 г.

24. 01.2023

Заповед за преустановяване на учебните занятия

20. 01.2023

Съобщение за одобрен ПУП –ПРЗ за Проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.3 по плана на с. Тюркмен

Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 61 от 18.01.2023 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.3 по плана на с. Тюркмен, община Брезово за УПИ V -19 като:
• В част регулации се предвижда промяна на отреждането от УПИ V-19 и се образува нов УПИ V-19, жилищно застрояване , обществено обслужващи дейности , заведение за обществено хранене
• В част застрояване се предвижда запазване на съществуващата сграда – мж и ново , ниско свободно застрояване , указано с ограничителна линия на застрояване
• Устройствени показатели : H-до 10м, К плътност < 60%; КИНТ <1.2; К озеленяване > 40%;
съгласно линиите , надписите и зачертаванията със зелени , сини и червени линии , надписи и зачертавания за регулацията; черна плътна, червена прекъсната линия и коти в черен цвят за застрояването и матрица с устройствени показатели в син цвят.
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до Административен съд чрез Общинска администрация гр. Брезово.

ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на Община Брезово

Go to page       >>  
Covid-19
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |