Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Телефон

E-mail

Кмет на община Христо Николов Енков
03191 / 2250 kmet@brezovo.bg
Зам. кмет Иван Тачев 03191 / 2264 zam.kmet@brezovo.bg
Зам. кмет Петър Петров 03191 / 2749 zam_kmet@brezovo.bg
Секретар Стойна Манова Малешкова 03191 / 2252 secretary@brezovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор Иван Стоев Баръмски 03191 / 2377 director.global@brezovo.bg

Отдел „Счетоводен”

Главен счетоводител Гинка Генчева Абушева 03191 / 2370
„Бюджет и Финанси” 03191 / 2749
Старши счетоводител Иванка Методиева Гиндузова 03191 / 2258

Отдел „СИРО”

Екология Мирела Василева Попчева 03191 / 2339

„Общинска обственост и транспортни схеми”

Петя Танева Иванова 03191 / 2339 petia.ivanova@brezovo.bg
„Земеделие, гори, разрешителни затърговска дейност” Донка Петрова Калпошанова 03191 / 2339

Сектор „Местни приходи”

Старши специалист Пенка Иванова Паунова 03191 / 2368
Старши специалист Тодорка Ангелова Колева 03191 / 2368

„Финансов контрольор” и „Човешкиресурси”

Финансов контрольор Венета Георгиева Иванова 03191 / 2258 veneta.ivanova@brezovo.bg

„Образование и култура”

Гл.специалист Антония Иванова Стоянова 03191 / 2529

„Технически секретар”

Технически сътрудник Недялка Енчева Маринска

тел:03191/3010
факс:03191/2031

teh.secretary@brezovo.bg

„Деловодство”

Специалист Деница Чучулигова

тел: 03191/2251
факс:03191/2031

„Гражданска защита и ОМП”

Специалист Радко Илиев Гиндузов 03191 / 2570

„Каса”

Старши специалист Иванка Любенова Илиева 03191 / 2251

Общинска служба ”Социални услуги”

Ръководител Станка Костанева 03151 / 2751
Охрана 03191 / 2233
Дежурни в ОбСС 03191 / 2769
Шофьори 03191 / 2744
Рехабилитационен център Борис Стоев 03191 / 2751

ДИРЕКЦИЯ„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Директор инж. Борис Стоянов Гърков 03191 / 2708 director.special@brezovo.bg

ОТДЕЛ „ГРАО”

Началник Отдел Пенка Станева Парпулова 03191 / 2253 aion@brezovo.bg

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

„Кадастър и строителство”, „Скици и удостоверения за имоти”, „Подробни-устройствени планове”

Старши специалист Мария Иванова 03191 / 2319
Старши специалист Добринка Донева 03191 / 2319

ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ , КССИ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Старши специалист Слава Иванова Делгянска 03191 / 2298
Старши вътрешен одитор 03191 / 2101 odit@brezovo.bg
Главен архитект арх. Радка Стефанова 03191 / 2298
Юристконсулт

Специалист туризъм

Радко Шопов tourist.info@brezovo.bg

Кметства

Кмет на кметство Стрелци Нешо Славов Георгиев
Кмет на с. Дрангово Ганка Димитрова Минчева
Кмет на с. Чоба Йордан Михайлов Михайлов
Кмет на с. Пъдарско Мария Петкова Вълева
Кмет на с. Борец Иван Димитров Караджов

Кметски наместници по села

Кметски наместник на с. Бабек Анка Божкова
Кметски наместник на с. Върбен Йордан Христев
Кметски наместник на с. Зелениково Елена Пипева
Кметски наместник на с. Златосел Невена Хаджиева
Кметски наместник на с. Отец Кирилово Калинка Кохчиева
Кметски наместник на с. Розовец Иванка Апостолова
Кметски наместник на с. Свежен Галина Христева
Кметски наместник на с. Сърнегор Стефан Цанчев
Кметски наместник на с. Тюркмен Стоян Стоянов
Кметски наместник на с. Чехларе Манол Марински
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |