Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
05.01.2021
Културен календар 2021 г.


27.11.2020
Окончателен проект за ОУП на община Брезово


12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

09. 03.2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Брезово


На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, след публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Брезово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брезово на електронна поща: oba©brezovo.bg или в деловодството на адрес: гр. Брезово, ул.„Георги Димитров” № 25 , в срок до 10.04.2020 г.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брезово.
Мотиви
1. Причини, които налагат приемането
На 10.02.2020 г. в Общински съвет – Брезово е постъпил протест от Окръжна прокуратура против Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брезово в частта й на чл.32, ал.4 и чл.52, ал.1, т.2 и т.4, като счита посочените разпоредби за незаконосъобразни. С писмо от 02.03.2020 г. Общински съвет – Брезово е изпратил протеста до кмета на Община Брезово за предприемане на действия по законосъобразност.

Вносителят на настоящия проект на Наредба изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брезово счита протеста за основателен, поради което предлага да бъдат отменени съответните текстове в наредбата, а именно чл.32 и чл.52.

2. Целите, които се поставят:
Синхронизиране на местните разпоредби със законовите норми.
3. Очаквани резултати.
Местните разпоредби да не противоречат на норми от по-висока йерархия.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата не е необходимо изразходване на допълнителни средства.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганите промени в Наредбата са съгласно изискванията на Закон за местните данъци и такси, и не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брезово§ 1. Отменя член 32.
§ 2. Отменя член 52.
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |