Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

15. 10.2019

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е


ОбА-Брезово, съобщава на заинтересованите лица на основание параграф 4, ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР и параграф 4, ал.1 и ал.5 от ПЗР на Наредба РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и във връзка със Заявление вх. № 94 00 1642 от 07.06.2019г. на Сашо Илиев Любенов е изготвен Акт за непълноти и грешки в кадастралния план на с. Чоба, общ. Брезово, одобрен със Заповед № 343 от 15.07.2003г. на Общ.съвет - гр.Брезово. С Акта се предвижда попълване на плана с нови поземлени имоти с пл. номера 2203, 2204 и 2205. Същите попадат в УПИ XIV-1734, квартал 53.

Заинтересовани лица по разписната книга към плана от 1928г. са:
1. Наследници на МАРИН ВЪЛЧЕВ
2. Наследници на ИВАН НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ


Заинтересованите лица в двуседмичен срок от датата на обявлението могат да се запознаят с промените в Технически отдел на Община Брезово.Изготвил: Дата: 15.10.2019г.
Нанко Геновски:…………
/ Ст. Спец. „СА“ /
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |