Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

08. 07.2019

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на Наредба №9

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА по проект на Наредба №9

За постъпилите предложенията, получени по публикуването на интернет страницата на община Брезово, обявление за обществени консултации по проект на Наредба №9 за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Брезово.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, мотивите за приемане на Наредба №9 за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община са публикувани на интернет страницата на община Брезово на 07.06.2019г. с цел провеждане на обществени консултации.
Във връзка с обявлението за обществени консултации, относно приемане на Наредба №9 за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Брезово в обявения срок по чл.26, ал.4 от ЗНА на имейл: oba©brezovo.bg, е постъпило писмо с вх.№94-00-1927/08.07.2019г. без конкретни предложения за незаконосъобразност и противоречия с Конституцията и законите на страната, които да имат отношение към конкретни текстове по предложения проект. С писмо от кмета на общината е даден 7-дневен срок в който да бъдат посочени конкретни предложения по обявения за обществени консултации проект на Наредба №9 за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община Брезово.

Съгласувал,
Стойна Малешкова – Секретар на община


Изготвил,
Недялка Маринска – технически сътрудник
Дата: 08.07.2019 г.
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |