Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

27. 04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общински съвет – гр. Брезово с Решение №330 от 29.03.2018 г. одобрява Подробен устройствен план -Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор за заустване на пречистени отпадни води от УПИ ХVІІ-1222 в кв.113 по регулационния план на гр.Брезово, собственост на „ГЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 115889745.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ бр.36/27.04.2018 г. чрез Община Брезово пред Административния съд – Пловдив.


27.04.2018 г.
Инж.Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово


гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |