Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

05. 04.2018

Правилник за изменение на правилника

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БРЕЗОВО


Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово
Приет с Решение№331, взето с протокол №37 от 29.03.2018 год. на Общински съвет Брезово

§ 1. В Чл.15, т.20 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Този правилник влиза в сила от датата на приемането му от Общинския съвет.

Правилника е приет на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на 29.03.2018 г., протокол № 37, т. 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет: /п/
инж. Стоян Минчев


Правилник за изменение на правилника /.PDF формат/
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |