Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

23. 01.2018

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, Приет с решение №5, взето с протокол №3 от 26.11.2015 г.

Проект !


Вносител: инж. Стоян Минчев – Председател на ОбС-Брезово

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Брезово се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на e-mail адрес: obs@brezovo.bg, oba@brezovo.bg или в деловодството на Община Брезово , ул. „Георги Димитров” No 25.


МОТИВИ:

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА.
С писмо изх.№ 16384/2017 г. от 12.01.2018 г. на Окръжна прокуратура – Пловдив до Кмета на Община Брезово и до Председателя на Общински съвет Брезово е получено становище с подробни мотиви за противозаконност на нормата на чл.15, т.20 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово, както и предложение за отмяна или промяна на посочената норма, а именно:

Пълен текст на проекта /.PDF формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |