Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

02. 08.2017

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Брезово

Н А Р Е Д Б А

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Брезово е приета с решение №250, п-л № 25/27.07.2017 г. и влиза в сила от датата на приемането й от Общинския съвет.
Приета с решение №250, протокол № 25 от 27.07.2017 г.
§ 1. В заглавието на нормативния документ след думата „Наредба“ добавя „№6“.
§ 2. В Чл.5, ал.2 т.5 се отменя.
§ 3. В Чл.28, т.2 се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането й от Общинския съвет.
Наредбата е приета на заседание на общинския съвет, проведено на 27.07.2017 г., протокол № 25, т.5 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
инж.Стоян Минчев
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |