Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

14. 07.2017

Обява за публични търгове с тайно наддаване - Заповеди № 457, 458 и 459 от 14.07.2017

ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ГР.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31


О Б Я В А


В изпълнение на заповеди №457, 458 и 459 от 14.07.2017 г. на Кмета на община Брезово

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
О Б Я В Я В А :

І. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот и общинска движима вещ както следва:
1. Урегулиран поземлен имот ІІ магазин, кв.30р от плана на с.Свежен с площ 200 кв.м
2. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с регистрационен №РВ 3193 АХ, бензинов, доставен през 1996 год.
ІІ. Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ стопански години за производство на селскостопанска продукция на урегулиран поземлен имот
ІІІ. Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда за срок до 20 /двадесет/ стопански години, за производство на селскостопанска продукция на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Брезово, находящи се в землището на с.Чехларе, както следва

Пълен текст на обявата /.PDF формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |