Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

05. 07.2017

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии

З А П О В Е Д

№ Г- 430/ 03.07.2017 г.

На основание чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 50, т. 4, чл. 65 във връзка чл. 53, ал. 2, във връзка чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график,


О Т К Р И В А М:


Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на Община Брезово на територията на общината, при следните условия:

1. Възложител: Община Брезово, гр. Брезово, област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25, тел. 03191/30-10, 22-50, факс: 03191/2031, ел. поща: oba_brezovo@abv.bg.

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.

3. Предметът на търга включва: „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен” по обособени позиции от следните обекти:


– обект № Бр-1701 - иглолистно с подотдели отдел 172”к, „с”, „у”, 173”б”, 174 „к”, на територията на с.Чехларе, Община Брезово,
обект № Бр-1701 – широколистно с подотдели 173 „в” на територията на с.Чехларе, общ.Брезово.

- обект № Бр-1702 – иглолистно с подотдели 204„у”, „х” 206 „в”, „ж” на територията на с.Розовец, общ.Брезово.

Документация - процедура 2017 /.RAR формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |