Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

22. 05.2017

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ

Общинска администрация – Брезово, Пловдивска област, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 282 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот 001060, местност „Кооперативна нива“, землище гр.Брезово и на УПИ Х-010 от бивш стопански стопански двор №1 на гр.Брезово като: образува се нов УПИ 000442, 001060 – за земеделски нужди, ферма за отглеждане на патици в масив 1 в местността „Кооперативна нива“ в землището на гр.Брезово, община Брезово, област Пловдив като западната и южната регулационни граници съвпадат с имотните граници на имот пл. № 001060, а уличната регулация от изток и север се измества навътре в имота така, че да се образува път с габарит 9.00 м / 1.50, 6.00, 1.50/ - съответно по 4.50м от двете страни на осовата линия, по линиите надписите и зачертаванията с червена, синя и зелена линия и коти в черен цвят за Плана на регулация. В част застрояване се предвижда запазване на съществуващото в УПИ Х- 442 застрояване и ново свободно застрояване, указано с червена, прекъсната, ограничителна линия на застрояване на в зона Пп с устройствени показатели: Н-до 3 етажа: Плътност – 80%: Кинт – 2.5: Озеленяване – 20%

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до Административен съд чрез Общинска администрация гр.Брезово.

22.05.2017 г.
инж. Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово


Приложение: Одобрения със Заповед № 282 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Брезово е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот 001060, местност „Кооперативна нива“, землище гр. Брезово и на УПИ Х-010 от бивш стопански стопански двор №1


гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |