Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

24. 04.2017

Съобщение за изготвен ПУП-ПРЗ

В изпълнение на чл.128,ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинска администрация гр.Брезово съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово проек за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV - Навес за ССМ, с който се променя отреждането му в УПИ IV - Мандра, кв. 67 в с. Зелениково - община Брезово.

Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано във вестник „Марица”, а самият проект за подробния устройствен план е на разположение за разглеждане в техническа служба на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.


инж. Радньо Манолов
Кмет на Община Брезово
25.04.2017 г.
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |