Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

20. 03.2017

Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, приета с реш.№214/ 29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. № 243, п-л № 22/2009г., изм.и доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е № 247, п-л 19/2012 г., изм. и доп. с р-е № 541, п-л 39/2014г.,изм. и доп. с р-е №598, п-л №43/2014г., изм. и доп. с реш. №67, п-л №9/2016г. на Общински съвет гр.Брезово


ВНОСИТЕЛ : ИНЖ. РАДНЬО МАНОЛОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок до 20.04.2017 г., Община Брезово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: oba_brezovo@abv.bg или в деловодството на Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25


Проект на наредба /.PDF формат/
21.04.2017 | Справка за постъпили предложиния /.PDF фомат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |