Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

20. 05.2020

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ НА ОБЩИНА БРЕЗОВОI. Оценка на резултатите от решаването на тест
1. Тестът се състои от 20 (двадесет) затворени въпроса.
2. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.
3. Всеки верен отговор носи 1 (една) точка.
4. Максималният брой точки е 20 (двадесет).
5. За успешно издържал теста се счита кандидат с резултат от теста по-голям или равен на 12 (дванадесет) точки.
6. Оценката от теста се получава като получените точки от съответния кандидат се разделят на максималния брой точки.

II. Оценка на резултатите от интервюто
1. Кандидатите се оценяват въз основа на 7 критерия:
- аналитична компетентност
- ориентация към резултати
- работа в екип
- комуникативна компетентност
- фокус към клиента (вътрешен/външен)
- професионална компетентност
- дигитална компетентност
2. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 - не отговаря на изискванията за длъжност
3. Оценката от интервюто се получава като общият брой точки получени от кандидата от тримата членове на комисията се разделя на максималния брой точки (105/сто и пет/).Всеки член на комисията има право да даде максимум 35 точки по т.II

III. Окончателен резултат
Окончателният резултат за всеки от кандидатите се получава като резултатите то теста и интервюто се умножават с коефициент 5 (пет) и се събират.

Съобщение - оценка /.PDF формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |