Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
12.05.2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО /2014 – 2020 г./ ПРЕЗ 2019 Г.


27.03.2020
Предварителен Проект на Общ Устройствен План на община Брезово


14.02.2020
П Р О Г Р А М А за Управление на кмета на Община Брезово за мандат 2019-2023 година


09.01.2020
Културен календар на Община Брезово за 2020 година


27.02.2018
Отчет на кмета на община Брезово за работата на Общинска администрация през 2017 г.


01.03.2017
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Брезово /2014-2020 г./ през 2016 г.


01.03.2017
Отчет на инж. Радньо Манолов - кмет на община Брезово, относно: Работата на Общинска администрация през 2016 г.


12.05.2016
Общински план за развитие на община Брезово 2014-2020


25.02.2016
Програма за управление на община Брезово през мандат 2015-2019 г.


11.03.2015
ОУПO Брезово:
Опорен план
Задание

03.12.2013
Данъците към ОБЩИНА БРЕЗОВО вече могат да се плащат автоматично от цялата страна по Интернет. Плащанетп става само по ЕГН на физическите лица или ЕИК на фирмите


Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

02. 03.2020

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Брезово УВЕДОМЯВА собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, че съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99 от ППЗСПЗЗ в срок до 10.03.2020 год. могат да подадат заявление по образец до кмета на общината в случай, че желаят да ползват индивидуално общински или държавни имоти с НТП:пасище, мера и ливади за стопанската 2020/2021 год.
Условията за индивидуално ползване на общински или държавни пасища, мери и ливади са:
1 Заявителите да са регистрирани като земеделски производители и да имат регистриран собствен или да ползват постоянен животновъден обект на територията на община Брезово.
2. Да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т2 от ЗСПЗЗ.
Към заявлението се прилагат:
1. Приложение №1-опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект /по образец/;
2. Приложение №2-опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението не се подава лично от собственика на животновъдния обект;
Образец на заявлението може да се получи от кмета/кметския наместник на съответното населено място или в сградата на община Брезово на І етаж, отдел „Стопанско икономическо развитие”.
Информация за имотите, определени за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 година може да намерите на официалния сайт на община Брезово или в съответното населено място.
За допълнителна информация може да позвъните на телефон: 03191/2339 и 0889201018- Петя Иванова
ХРИСТО ЕНКОВ
Кмет на община
02. 03.2020

Поздрав

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |