Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

14. 01.2020

Проект на годишна програма

14. 01.2020

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

П О К А Н А
За публично обсъждане на проекта за бюджет на община Брезово
за 2020 г.На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.2 и ал. 4 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредба за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Брезово,

ВИ КАНЯ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


което ще се проведе на: 22 ЯНУАРИ 2020г. /сряда/ от 10.00 ч. в гр.Брезово, ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО,ет.4. с дневен ред:

1. Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Брезово през 2020 г.
2. Проекта за бюджет за 2020г. на Община Брезово.

Проектите на документите могат да бъдат разгледани на интернет страницата на Община Брезово www.brezovo.bg. Становища и предложения по тях може да изпращате на адрес: obа@brezovo.bg или в писмена форма в деловодството на информационния център на общината до 21.01.2020г.


ХРИСТО ЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
14. 01.2020

Бюджет 2020- проект

Бюджет 2020 - проект /.ZIP формат/
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |