Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

+ A | - a | Нулиране

MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

09. 01.2020

Обявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ

09. 01.2020

Обявление

О Б Я В Л Е Н И ЕВ изпълнение на чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме като заинтересовано лице, че е изработен и внесен в деловодството на Община Брезово Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ III 534 и УПИ VIII електроснабдяване кв. 43 по ЗРП на гр. Брезово, като комплексен проект за проучване и проектиране на основание чл. 150 ал. 1 ал. 2 от ЗУТ, с който се предвижда обединяване на двата УПИ и определяне на нови застроителни линии.

Обявлението за изработеният Проект за подробния устройствен план е публикувано на интернет страницата на Община Брезово. Проектът за подробния устройствен план е на разположение в техническа служба на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаването на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Брезово.Изготвил:
К.Расолкова
Старши специалист „СА”
четвъртък, 09 януари 2020 г.
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |