Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

31. 10.2018

Наредба

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БРЕЗОВО

Наредба
за изменение и допълнение на
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приета с Решение №409, взето с протокол №45 от 25.10.2018 год. на Общински съвет Брезово

§ 1. В Чл.18 се правят следните изменения:
1. Ал.5 се отменя

§ 2. В Чл.22 се правят следните изменения:
1. Ал.5 се отменя

§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с реш.№214/29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №243, п-л №22/2009г., изм.и доп. с р-е №154, п-л 14/2012 г., изм. и доп. с р-е №247,п-л 19/2012 г., изм. и доп. с р-е №541, п-л 39/2014г., изм. и доп. с р-е №598, п-л №43/2014г., изм. и доп. с реш. №67, п-л №9/2016г., изм. и доп. с реш. №228, п-л №22/2017 г., изм. и доп. с реш. №372, п-л №41/2018 г. на Общински съвет гр.Брезово, влиза в сила от датата на приемането и от Общинския съвет.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на 25.10.2018 г., протокол № 45, т. 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет: /п/
инж. Стоян Минчев
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |