Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

17. 10.2018

Уведомление във връзка с обявата за търг

УВЕДОМЛЕНИЕ


Общинска администрация гр.Брезово уведомява заинтересованите, че поради допусната техническа грешка в обява изх. № 94-00-2833/12.10.2018 год. правим следната поправка:
Вместо: «Място и срок за получаване на документите за участие в търговете. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 18.09.2018 г. включително, а за втората дата до 24.09.2018 г.” да се чете:
«Място и срок за получаване на документите за участие в търговете. Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок 31.10.2018 г. включително, а за втората дата до 07.11.2018 г.”
Настоящото уведомление е неразделна част към обява изх. №№ 94-00-2833/ 12.10.2018 год. и тръжната документация.

ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |