Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MoTuWeThFrSaSu
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007

09. 07.2018

Обява

О Б Я В А
На основание чл.78 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №528, 529, 530 и 531/06.07. 2018 год. на Кмета на община Брезово


Обява /.PDF формат/
09. 07.2018

График

Г Р А Ф И К
За приемни дни на общинските съветници от Общински съвет при община Брезово с граждани по населени места през м.юли 2018 г.

График /.PDF формат/
06. 07.2018

Заповед

Заповед на кмета на община Брезово за откриване процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на Община Брезово на територията на общината.

Процедура /.RAR формат/
04. 07.2018

Наредба

Наредба
за изменение и допълнение на
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба /.PDF формат/
26. 06.2018

Покана за обществено обсъждане

П О К А Н А
За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2017 г.


На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.50, ал.3 от Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на община Брезово, Председателят на Общински съвет – Брезово организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Брезово за 2017 г.
Обсъждането ще се проведе на 04.07.2018 г. (сряда) от 9.00 часа в гр.Брезово, заседателната зала на общината, IV етаж.
Каним всички жители на Община Брезово, кметовете на кметства и кметски наместници, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Отчетът за изпълнение на бюджета на община Брезово за 2017 година е публикуван на интернет страницата на общината www.brezovo.bg.
Становища по годишния отчет може да направите писмено в деловодството на общината или на електронна поща: obа@brezovo.bg, или obs_brezovo@abv.bg, но не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
инж. Стоян Минчев
Председател на Общински съвет - Брезово

Отчет 2017 /.RAR формат/
Go to page       >>  
За общината
Проект на нормативни актове
Събития
Съобщения
Търгове
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. © 2009-2017 Община Брезово Дизайн и код: vsvcomputers.com |