Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Община Брезово сключи договор с Банка ДСК за обслужване на задължените лица по плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци чрез директен дебит от разплащателни сметки на лицата.

За да се възползват от услугата задължените лица трябва да посетят обслужващият ги офис на банката, като задължително представят информация за партидния номер на задължението.

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА И КОДОВЕТЕ ЗА ВИД ПРАЩАНЕ КАКТО СЛЕДВА:

IBAN: BG86STSA93008400520000
BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/
Кл. Раковски

Код за вид плащане:
Данък в/у недвижими имоти: 442100
Данък МПС: 442300
Такса за битови отпадъци: 442400
Такса за административни услуги: 448007
Декларация за политика по околната среда
Декларация за политика по качеството
Подай сигнал за корупция
Структурни фондове на ЕС
14. 07.2016

Докладна записка с вх.№143/14.07.2016г. от инж.Радньо Манолов – кмет на община Брезово

Докладна записка с вх.№143/14.07.2016г. от инж.Радньо Манолов – кмет на община Брезово, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово, Пловдивска област, приета с реш.№236, протокол №21 от 05.03.2009г., последно изм. и доп. с реш. №30, протокол №4 от 2015г. на Общински съвет гр.Брезово

Пълен текст на докладната /.PDF формат/
14. 07.2016

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОКЛОНЕНИЕ по случай 148-годишнината от смъртта на Хаджи Димитър08. 07.2016

Жив е той, жив е! Там на Балкана!06. 07.2016

Наредба за изменение на наредба за определянето и администрирането на местните такси

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ.

Пълен текст на наредбата /.PDF формат/
05. 07.2016

Съобщение

Открита приемна на Мобилен офис на Областен информационен център ще се проведе на 12.07.2016г. от 10.30 часа в центъра на гр.БрезовоОтиди на страница       >>  
гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25, email: oba@brezovo.bg, факс: 03191/2031

Банкова информация: IBAN: BG86STSA93008400520000

BIC код: STSABGSF /Банка ДСК/ клон Раковски

Всички права запазени. Община Брезово, 2009. | Дизайн и код: Светлин Власов |